O Mnie

Home / O Mnie

Piotr Krystoń

Adwokat

Piotr Krystoń wpisany jest na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Łodzi nr wpisu: LOD/Adw/1170. W latach 2013 - 2017 odbył aplikacje adwokacką pracując w kancelarii Tataj Górski Adwokaci spółka partnerska adwokatów i radców prawnych w Łodzi. W latach 2007 -2011 ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego realizując indywidualny program studiów polegający m.in na skróceniu okresu studiów do 4 lat. Pod kierunkiem Prof. nadzw. UŁ dr hab. Beaty Giesen w Katedrze Prawa Cywilnego przygotował pracę magisterską pt. „Odstąpienie od prawnoautorskiej umowy licencyjnej”, która została nagrodzona przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Barbarę Kudrycką, w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu własności intelektualnej, organizowanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie adwokat Piotr Krystoń przygotowuje pracę doktorską z zakresu umów w prawie autorskim pod kierunkiem Prof. Beaty Giesen. W pracy zawodowej specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa autorskiego, przestępstw gospodarczych oraz problematyki ochrony danych osobowych w związki z wejściem w życie rozporządzenia UE tzw. RODO w dniu 25 maja 2018 r

img