Nasze Usługi

Home / Nasze Usługi

NASZE USŁUGI

Świadczymy dla Pańsatwa profesionalne usługi z zakresu nastepujących dziedziń:

Odszkodowania

Kancelaria posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa odszkodowań. Pomagamy uzyskać rekompensaty z tytułu szkód osobowych i majątkowych, powstałych w wyniku wypadków drogowych, działań przestępczych oraz nieszczęśliwych wypadków.

prawo gospodarcze

Prowadzimy obsługę małych i średnich przedsiębiorstw, świadczymy pomoc w zakresie sporów sądowych w wydziałach gospodarczych oraz oferujemy sporządzanie i negocjowanie umów.

prawo spadkowe

Oferujemy profesjonalną pomoc w dziedzinie prawa spadkowego. Doradzamy w przedmiocie sporządzania testamentów, prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek oraz wydziedziczenie

prawo cywilne

 

Kancelaria charakteryzuje się obszerną wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego. Prowadzimy sprawy o zapłatę, bezpodstawne wzbogacenie oraz związane z roszczeniami z umów cywilnoprawnych. Oferujemy sporządzanie i negocjowanie warunków umów.

prawo karne

Oferujemy pomoc w sprawach karnych, na każdym etapie postępowania, udzielamy pomocy osobom tymczasowo aresztowanym, bierzemy udział w postępowaniach przygotowawczych oraz sądowych, jak również prowadzimy szeroką pomoc z zakresu prawa karnego wykonawczego, zarówno osobom pozbawionym wolności jak i osobom odbywającym kary wolnościowe. Świadczymy również profesjonalną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, występując w roli oskarżyciela posiłkowego.

prawo rodzinne

Świadczymy pomoc z zakresu prawa rodzinnego, zarówno w sprawach małżeńskich jak i w sprawach opieki i kurateli. Doświadczenie na stanowisku asystenta sędziego w sprawach rozwodych stanowi dodatkowy atut Kancelarii. Pomagamy również w kwestii uzyskania alimentów oraz ograniczenia lub przywrócenia władzy rodzicielskiej, a także w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa.